Kaj CeKR omogoča?

Zemljevid storitev po mestni občini Kranj
 • Uporabnicam in uporabnikom v Kranju bo CeKR kot identifikacijska in/ali plačilna kartica olajšal dostop do celovitega nabora in kakovostnejšo uporabo javnih storitev MOK (in (pozneje tudi zasebnih partnerjev).
 • Sistem bomo vseskozi nadgrajevali, storitve, ponudbe, možnosti in ponudnike dodajali postopoma in sezonsko.
 • CeKR je prijazen za uporabo tudi slepim in slabovidnim osebam (v denarnici ga prepoznajo po vdolbini na stranskem delu kartice, ta jih usmerja tudi, kako jo pri uporabi ali vstavljanju v terminal pravilno obrniti).
 • Plačevanje v najširšem obsegu, kjer koli po svetu ali na spletu
 • identifikacija uporabnika pri ponudnikih storitev, ki so že pristopili k produktu CeKR
 • Uporaba sistema KRsKOLESOM
 • Plačevanje na zaprtih parkiriščih MOK (bonitetni sistem)
 • Plačevanje na odprtih parkiriščih MOK, kjer je omogočeno plačevanje s plačilnimi karticami (plačilo s CeKRom prek POS terminala)
 • Ogled turističnih znamenitosti Kranja in kulturnih dogodkov (nakup v Zavodu za turizem in -kulturo Kranj/Turistično-informacijskem centru Kranj (TIC Kranj) – za ogled zvonika …)
 • Dodatna funkcija:
  fizična kartica CeKR ima poleg bančnega podatka zapisan tudi unikatni ID (tako kot elektronski ne-PCI podatek kot tudi v QR kodi) uporabnika, ki se ga lahko uporabi tudi za storitve brez povezave v CeKR sistem, npr. za evidentiranje delovnega časa
 • Mestna knjižnica Kranj (CeKR kot članska izkaznica; izposoja knjig; plačilo članarine/zamudnine)
 • Avtobusni prevoz (plačilo posameznih vozovnic mestnega prometa; CeKR kot mesečna/letna vozovnica za mestni promet)
 • Kranvaj (za evidenco števila voženj)
 • Odlaganje kosovnega materiala v zbirnih centrih (položnica Komunale Kranj ne bo več potrebna kot dokazilo)
 • Športni objekti – uporaba letnega (predvidoma s prihodom poletja)  in zimskega bazena (vstop – CeKR = članska izkaznica)
 • Prešernovo gledališče Kranj – plačilo ogleda predstave ali nakup abonmaja, ki bo ‘naložen’ v CeKRu (predvidoma jeseni ob vpisu abonmajev)
 • Vstop v mestno jedro
 • Parkirna dovolilnica (vpisana v CeKR za identifikacijo)
 • princip poštene cene (zaračunavanje nekaterih občinskih storitev na način, da se bo upoštevala najbolj ugodna cena vozovnice za mestni promet ali za čas uporabe parkirišča)
  • primer: če v enem mesecu s CeKRom plačate 10 voženj z mestnim avtobusom (1 vožnja = 1 evro), bodo vse naslednje v tistem mesecu brezplačne, ker bo sistem obračunal ceno mesečne vozovnice (cena: 10 evrov); če je urna postavka 0,70 evrov/uro, cena celodnevnega parkiranja pa 4 evre, bo imetnik s CeKRom plačal največ 4 evre, četudi je parkiral 10 ur (in bi moral plačati 7 evrov)
 • Carsharing (izposoja e-avtomobilov)
 • Lokali/restavracije (plačilo; bonitetni program)
 • Fitnesi (plačilo; članska izkaznica)
 • Odlaganje gospodinjskih odpadkov (odklepanje podzemnih zabojnikov)
 • Sistem bo omogočal tudi naročilo dodatnih kartic, ki jih bodo lahko uporabljali tudi otroci za:
  • vozovnica za mestni promet
  • prevzem šolske prehrane
  • odklepanje šolskih garderobnih omaric
  • izposoja knjig v šolski in mestni knjižnici
  • plačevanje blaga in storitev (otroku boste lahko na daljavo nakazali denar na njegov CeKR, če ga bo potreboval)
 • Prvi v Sloveniji bomo v tem projektu sodelovali še z zasebnimi ponudniki – da povežemo različne deležnike v občini in omogočimo povezano ponudbo med njimi.
 • S tem bomo vzpostavili bonitetni program ugodnosti s povezanimi in paketnimi storitvami.
  • Povezane: možnost koriščenja ugodnosti pri nakupu posameznega produkta – ugodnost se doda avtomatično (simbolični primer: če na koncert v mestnem središču prideš z avtobusom, se s CeKRom identificiraš na koncertu, se ti znesek za avtobusno vozovnico avtomatično »povrne«).
  • Paketne – Možnost nakupa več produktov skupaj po nižji ceni.
Scroll to Top