Spoznajte CeKR

Kranj v imenu in podobi

O imenu:

Posnetek zaslona spletne strani SSKJ: cékar -ja m (ẹ́) pletena ožja košara z dvema ročajema, navadno iz slame: jemati iz cekarja; sram jo je hoditi s cekarjem na trg; pisan cekar; dekle s cekarjem v roki
 • Cekar je pripomoček, v katerem prenašamo svoje izbrane dobrine.
  • ideja CeKRa je, da iz njega vsak vzame tisto, kar v tistem trenutku potrebuje
  • ime CeKR zloženka:
   • ‘Ce’ – okrajšava za ‘celostni’; ‘KR’ – Kranj
   • torej ‘Celostni/Centralni Kranj’
  • pomen: to predstavlja povezavo različnih sektorjev in storitev, kot so mestni prevoz, energija, zdravstvo in izobraževanje, za ustvarjanje povezanega in učinkovitega mestnega okolja
 • kratica CeKR pa deluje tudi v mednarodnem okolju, saj v angleščini to predstavlja tudi:
  • Connected e-Kranj (povezan)  – temelj za pametna mesta, omogoča napravam, sistemom in ljudem, da med seboj komunicirajo in izmenjujejo podatke
  • Collaborative e-Kranj (sodelovalni) – razvoj in uporaba rešitev, ki spodbujajo sodelovanje med različnimi akterji v mestnem ekosistemu
  • Citizen engaged Kranj (vključevanje občanov) – spodbuja sodelovanje in interakcijo med prebivalci in mestnimi institucijami za izboljšanje mestnih storitev in kakovosti življenja
  • Circular Economy (krožno gospodarstvo) – koncept, ki spodbuja učinkovito uporabo virov in zmanjšanje odpadkov v mestnih okoljih
  • Clean Energy (čista energija) – uporaba obnovljivih virov energije, kot so sončna in vetrna energija, za napajanje mestnih operacij in zmanjšanje ogljičnega odtisa

O podobi:

 • oblikovalci so nanjo umestili nekatere ključne geografske in arhitekturne značilnosti našega mest.
 • pisane vijuge, kroge, pikice … ponazarjajo pametne mestne povezave, ki jih vzpostavljamo v Kranju.
Kamorkoli greste, lahko košček Kranja odnesete s seboj
Scroll to Top